Znajdź odpowiedzi
dotyczące Ciebie i życia!

Mechanizmy kierujące życiem

Prelekcje dla potrzebujących

Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Założenia akcji

Jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.

Warsztaty “Przemiany Świadmości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.
Szczegóły akcji

Księga ZOHAR

Pocket edition

Przewodnik wszystkich ludzi, chcących sięgnąć źródła swojej duszy

Zohar

Twój darmowy egzemplarz

Jedną z misji Fundacji jest popularyzacja księgi ZOHAR, której głównym autorem jest PATRON FUNDACJI Rabi Shimon Bar Yochai.

ZOHAR potężny duchowy instrument napisany w języku aramejskim w formie metafor i kodów, wyjaśniających relacje między duszą a Stwórcą. To energetyczny środek przekazu pokoju, bezpieczeństwa, zdrowia czy dostatku.

Już samo posiadanie księgi ZOHAR chroni właściciela oraz jego rodzinę. Zsyła na nich błogosławieństwo, pokój oraz dostatek.

Kliknij poniżej aby złożyć aplikację o darmowy egzemlarz kieszonkowej edycji wydawanej nakładem Modern Restritionalistic Center.
Aplikuj o Zohar

Materiały edukacyjne

Kto w związku powinien być dawcą a kto odbiorcą?
Nieudany związek to obszar życia często spędzający nam sen z powiek. Dla...
Dlaczego to co widzimy i odczywamy definiujemy jako prawdziwe?
Dlaczego to co widzimy i odczywamy definiujemy jako prawdziwe?
Prawdziwy sukces definiujemy tym iż trwa on wiecznie . Czy jest to sukce...
Dlaczego pomimo codziennych analiz naszych decyzji, ciągle wybieramy nie tak jak powinniśm...
Dlaczego pomimo codziennych analiz naszych decyzji, ciągle wybieramy nie tak jak powinniśm...
Narzędzia otrzymane od Stwórcy które pomagają nam oczyszczać umysł reak...
Dlaczego czasami znajdujemy się w sytuacji z której nie możemy znal...
Dlaczego niektóre nasze dekrety materializują się, a niektóre ciągle pozo...
W kontekście zbliżającego się święta rosh hashanah, warto odpowi...
Czy istnieje swoista szala na której ważą się losy powodzenia nasz...
Jak tłumaczą grzech Kabaliści?
Jak radzić sobie z sytuacjami wprawiającymi nas w zakłopotanie?
Jak określić czy rzecz którą się chcemy zająć będzie nas uszcz...
Dlaczego za dobre uczynki czasami nie otrzymujemy wynagrodzenia?
Czy możemy zmienić nasze przeznaczenie? W oparciu o prawo przyczyny i skutk...
Coraz więcej mówimy na temat świadomości. Dlaczego świadomość j...
Każdego dnia konfrontujemy się z podejmowaniem decyzji co do słuszno...
Czy możliwe są cuda w naszym życiu? Czy cuda możemy w naszym życiu wygene...
Dlaczego spotyka nas ból i cierpienie?
Jak kontrolować rzeczy (niekoniecznie dobre) które spotykają nas w ży...
Jak ograniczyć uczucie zazdrości. Czy istnieje proaktywna forma zazd...
Odnalezienie bratniej duszy z którą chcemy spędzić życie.
Dlaczego się uzależniamy? Uzależnienie jako forma świadomości
Cel przyświęcający powstaniu fundacji ModernRestrictionalistic Center
Wpływ religijnego ego na takie aspekty życia jak sukces oraz dobrobyt
Wpływ religijnego ego na takie aspekty życia jak sukces oraz dobrobyt cz...
Wpływ religijnego ego na takie aspekty życia jak sukces oraz dobrobyt cz...

Konsultacje indywidulane

Konsultacje indywidualne to spotkania z coachem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, duchowego czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu coachingu. Uczestnik korzystający z konsultacji w ich trakcie przedstawia wyzwania dotyczące jego codziennego funkcjonowania.
Umów się na konsultację
Michał Konieczny

Michał Konieczny

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes fundacji.