Coaching zespołowy

Coaching zespołowy nastawiony jest na doskonalenie funkcjonowania zespołów, głównie w obszarze komunikacji i współpracy.


W trakcie coachingu zespołowego grupa współpracujących ze sobą na co dzień osób zachęcana jest do tego, by poddać analizie umysł reaktywny w celu określenia  mocnych i słabych strony zespołu, wspólnie wypracować sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami i zaplanować sposób wdrażania zmian.

Istotą planowanej zmiany może być wdrożenie nowych sposobów komunikowania się lub zasad dotyczących współpracy w zespole. Zaplanowana w ten sposób zmiana jest następnie monitorowana, a po określonym czasie zespół spotyka się ponownie na zajęciach o charakterze follow-up, by ocenić efekt wdrożenia zmian i ewentualnie dokonać kolejnych korekt. Zajęcia tego typu służą nie tylko doskonaleniu funkcjonowania zespołu i poprawie atmosfery, lecz również podnoszą poziom autorefleksji, pozwalają bowiem działać z większą proaktywną świadomością.

Uwaga!

Coaching indywidualny

Pierwsza sesja zapoznawcza, (45min) - gratis!

Cennik coachingów

1 godzina 450,00 EUR (€) / USD ($)
Prowadzony za granicą
Pakiet 8 godzin 3.060,00  EUR (€) / USD ($)
Prowadzony za granicą

Uczestnicząc w coachingu wspierasz nasze działania edukacyjne

Płacąc za coaching, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji MRC stwarzając możliwość wzięcia udziału w coachingu grupom społecznym, które nie mogłyby w nim uczestniczyć z powodów finansowych.
Czytaj więcej o darmowych prelekcjach...

Zgłoszenie

Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów i dostępnych terminów szkoleń.

Coachingi prowadzi

Pomysłodawca i prezes fundacji

Pracujący międzynarodowo trener i inwestor w nieruchomości

Michał Konieczny

Właściciel wielu nieruchomości oraz prezes szeregu spółek kapitałowych i osobowych w tym MK-Estate Sp. z o.o. Szkolił się w zakresie nieruchomości w USA, osobiście u boku takich ikon jak Donald Trump oraz John Burley.

Zdobytą wiedzą i bogatym doświadczeniem, dzieli się dziś m.in. jako autor innowacyjnego modelu inwestycyjnego Phoenix, który pozwala na zakup nieruchomości z czynnym kredytem hipotecznym. Autor pięciu książek, w tym bestsellerów „Świadomość jest wszystkim“ oraz „Ameryko Dlaczego“.

Jako coach i doradca, dostarcza rzadkiej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości jak i samotranscendencji. Pracuje dla zwykłych jak i niezwykłych ludzi. Bombarduje kontrowersjami zmuszając do szczerej refleksji. Inspiruje do podejmowania właściwych decyzji, do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za życie.

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar