Decyzje

Każdego dnia konfrontujemy się z podejmowaniem decyzji co do słuszności których do końca nie jesteśmy przekonani. Czym jest ten stan zakłopotania?

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar