Konsekwencje braku kontroli

Dlaczego za dobre uczynki czasami nie otrzymujemy wynagrodzenia?

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar