Religijne ego

Jedną z misji Fundacji jest popularyzacja księgi ZOHAR, której głównym autorem jest PATRON FUNDACJI Rabi Shimon Bar Yochai.

ZOHAR potężny duchowy instrument napisany w językuaramejskim w formie metafor i kodów, wyjaśniających relacje między duszą a Stwórcą. To energetyczny środek przekazu pokoju,bezpieczeństwa, zdrowia czy dostatku.

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar