Świadomość turysty via świadomość rezydenta

Dlaczego czujemy się rozczarowani?

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar