Trudno zaakceptować

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar