Waga

Znak wagi odpowiada heb. miesiącowi tiszri, który jest siódmym miesiącem roku astrologicznego, zaczynającego się od nisana, znaku barana.


Waga po hebrajsku to Mozna'aim. W starożytności była używana w ten sposób, że na jednej szali kładziono jakiś przedmiot do zważenia a na drugiej kamienie w określonych jednostkach miary. W dzisiejszych czasach używamy wag cyfrowych i wiele osób zapomniało już jak wyglądały dawne wagi.

Idea wagi polega na wzięciu dwóch przeciwnych i różnych rzeczy i zmierzeniu różnicy między nimi. To metafizyczne działanie ma miejsce w heb. święto Rosz Ha-szana, kiedy mierzone są wszystkie nasze uczynki, zarówno te złe jak i dobre. Wartość miary ustalana jest na podstawie stopnia przechylenia wagi; zostaje podjęta decyzja odnośnie tego „kto będzie żył a kto umrze, kto będzie bogaty a kto biedny”.

Znak wagi został stworzony za pomocą heb. litery Lamed. Litera ta jest bardzo wyjątkowa, jako że jest jedyną literą w alfabecie, która unosi się ponad linię. Tworzą ja dwa trójkąty, wyższy i niższy, żeby pokazać nam, że możemy stworzyć równowagę pomiędzy równoległymi wszechświatami. Jak wyjaśnia Rav Berg żyjemy w świecie fizycznym, jednak prawdziwy świat jest światem duchowym.

Lamed jest literą uczenia się i dlatego ludzie urodzeni pod tym znakiem są ogólnie bardzo intelektualni, mają silne pragnienie studiowania, uczenia się, poznania i rozumowania.

Znakiem wagi zarządza planeta Wenus, która sprawuje również władzę nad miłością, związkami, pieniędzmi oraz sztuką. Wagi są wrażliwe, kochające i romantyczne. Mają również smykałkę do interesów. Kochają piękno, muzykę i sztukę.

Noga (Wenus) została stworzona za pomocą hebrajskiej litery Pei. W parze z Lamed litera ta stworzyła miesiąc tiszri.

Wagi mają tendencję do zadowalania całego świata i czasem tracą swoja równowagę, ponieważ zbyt wiele dają. Lepiej, żeby czasem nauczyły się mówić nie.

Wenus zarządza pieniędzmi, dlatego wagi muszą nauczyć się przekazywać darowizny i płacić dziesięcinę, dzięki czemu pieniądze nasycają się pozytywną energią a to daje im prawidłową równowagę.

Pierwsze dziesięć dni wagi znanych jest pod nazwą „Dziesięciu Dni Pokuty”, których zwieńczeniem jest heb. święto Yom Kippur, czyli Dzień Odpokutowania – dzień obwieszczenia werdyktu. Pokuta, Modlitwa i Dobroczynność mają moc anulowania wszelkiej negatywności, zmierzającej w naszym kierunku. Dzięki wadze możemy zatem przechylić naszą szalę dla naszego dobra.

WSKAZÓWKI DLA MIESIĄCA WAGI


Zalety tego znaku:
 • poczucie stylu,
 • dobry gust,
 • towarzyskość,
 • łatwa do kochania,
 • dobry słuchacz,
 • dobry przyjaciel,
 • okazująca wsparcie,
 • uduchowiona,
 • z łatwością dostrzega prawdę.

Główna motywacja
poszukuje sprawiedliwości

WYZWANIA (I JAK JE ZMIENIĆ):


Trudność w pociągnięciu za spust
Osoby spod tego znaku słyną z ich zdolności widzenia i rozumienia dwóch stron medalu. Ich minus jest taki, że mogą być bardzo niezdecydowane; obydwie strony mają dla nich sens.

Rozwiązanie: Ufaj swojemu instynktowi i nie rozpaczaj nad decyzjami, jakie podjąłeś w przeszłości.

Zblokowani emocjonalnie
Mają tendencję do ukrywania swoich uczuć. Ta cecha prowadzi ich czasem do niewierności, ponieważ nieszczęśliwa waga poszukuje szczęścia gdzieś indziej.
Rozwiązanie: Wyraź swoje uczucia słowami albo na piśmie.

Nie słyszą krytycyzmu.
Wagi często oceniają siebie surowo, a więc kiedy słyszą jakąś krytykę, trudno im sobie z nią poradzić.
Rozwiązanie: Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Dobra krytyka pomoże ci się rozwinąć.

Frywolna i flirtująca
Kiedy chodzi o sprawy serca, wagi podlegają planecie Wenus. Z pozoru są romantyczne i hedonistyczne, jednak łatwo nie oddają swojego serca.
Rozwiązanie: Miłość polega na dzieleniu się – dzieleniu się uczuciami, lękami, nadziejami i marzeniami. Otwórz swoje serce i wpuść kogoś do środka.

Jak poprawić relacje z wagą:
 • Bądź delikatny. Zawsze poprzedzaj krytykę pochwałą.
 • Zachęcaj do współpracy. Lepiej pracuje się im z kimś niż w pojedynkę.
 • Pomóż im się zdecydować. Kiedy już się zdecydują, trudno je będzie zatrzymać.
 • Delikatnie zachęcaj do skończenia tego, co już zaczęły.

Co daje wadze spełnienie:
 • ufanie Światłu więcej aniżeli ludziom,
 • życie w realu a nie w bajce,
 • działanie w myśl swoich przekonań,
 • akceptowanie własnych błędów,
 • rozróżnienie tego, czego same pragną, od tego czego pragną dla nich inni.

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar