Tworzenie proaktywnego wpływu na zmiany w systemie społeczno ekonomicznym.

Cel fundacji


Celem dla którego powstała Fundacja Modern Restrictionalistic Center jest tworzenie proaktywnego wpływu na zmiany w systemie społeczno-ekonomicznym.


Nie ulega wątpliwości, że w celu zniesienia różnicy w poziomie życia naszego społeczeństwa i społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych POLACY POTRZEBUJĄ wysokiego i trwałego tempa wzrostu gospodarczego.

Dynamiczny wzrost gospodarczy jest niezbędnym czynnikiem realizacji materialnych i poza materialnych aspiracji jednostki. Pozamaterialne aspekty życia są wręcz uzależnione od osiągniętego poziomu zamożności i dobrobytu danego społeczeństwa. Ponadto wzrost bogactwa i dostatku zwiększa możliwości wyboru i pozytywnie wpływa na rozwój danego kraju. Efektywna działalność gospodarcza może się jednak tylko i wyłącznie odbywać w warunkach i ramach jej sprzyjających. Poprzez wpływ tzw. religijnego ego, warunki te są jednak coraz to nagminniej przytłumiane i wręcz gwałcone.  Zakłócone funkcjonowanie gospodarki, wzrost podziałów, coraz słabsze UNITY społeczne powodują, iż jednostka i tym samym Państwo ograniczone zostają ekonomicznie i społecznie.

Fundacja Bar Yochai zachęca do proaktywnej przemiany świadomości jednostkę, przedsiębiorstwa korporacje i pozarządowe organizacje.

Działania biznesowe Fundacji nastawione są głownie na pozytywną zmianę społeczną z maksymalizacja wzrostu dobrobytu i dostatku, zarówno w obszarze materialnym jak i pozamaterialnym.

Księga ZOHAR


Ponadto, Misją Fundacji jest udostępnianie księgi ZOHAR, której głównym autorem jest PATRON FUNDACJI Rabi Shimon Bar Yochai. ZOHAR potężny duchowy instrument napisany w języku aramejskim w formie metafor i kodów wyjaśniających relacje miedzy dusza a Stwórcą. To energetyczny środek przekazu pokoju, bezpieczeństwa, zdrowia czy dostatku.

Podczas prowadzonych przez Fundację coachingów, konsultacji, spotkań czy eventow, księgę ZOHAR otrzymuje w wersji pocket size (oryginał składa się z wielotomowego zbioru ksiąg) każdy uczestnik bezpłatnie. ZOHAR w wersji pocket size, możesz także i Ty otrzymać. Wystarczy na adres fundacji napisać maila, a ZOHAR wyślemy bez opłat i zobowiązań.

Więcej na temat misji fundacji, materiałów coachingowych, czy KSIĘGI ZOHARU dowiesz się z przygotowanych materiałów video dostępnych na stronie!  

Wszystkiego dobrego!

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar