Znajdź odpowiedzi
dotyczące Ciebie i życia!

Mechanizmy kierujące życiem

Prelekcje dla potrzebujących

Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Założenia akcji

Jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.

Warsztaty “Przemiany Świadmości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.
Szczegóły akcji

Księga ZOHAR

Pocket edition

Przewodnik wszystkich ludzi, chcących sięgnąć źródła swojej duszy

Zohar

Twój darmowy egzemplarz

Jedną z misji Fundacji jest popularyzacja księgi ZOHAR, której głównym autorem jest PATRON FUNDACJI Rabi Shimon Bar Yochai.

ZOHAR potężny duchowy instrument napisany w języku aramejskim w formie metafor i kodów, wyjaśniających relacje między duszą a Stwórcą. To energetyczny środek przekazu pokoju, bezpieczeństwa, zdrowia czy dostatku.

Już samo posiadanie księgi ZOHAR chroni właściciela oraz jego rodzinę. Zsyła na nich błogosławieństwo, pokój oraz dostatek.

Kliknij poniżej aby złożyć aplikację o darmowy egzemlarz kieszonkowej edycji wydawanej nakładem Modern Restritionalistic Center.
Aplikuj o Zohar

Materiały edukacyjne

Czy potrafimy kontrolować naszą świadomość?
Na czym polega różnica pomiędzy kontrolą prawdziwą, a iluzoryczną?
Kto w związku powinien być dawcą a kto odbiorcą?
Nieudany związek to obszar życia często spędzający nam sen z powiek. Dla...
Dlaczego to co widzimy i odczywamy definiujemy jako prawdziwe?
Dlaczego to co widzimy i odczywamy definiujemy jako prawdziwe?

Konsultacje indywidulane

Konsultacje indywidualne to spotkania z coachem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, duchowego czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu coachingu. Uczestnik korzystający z konsultacji w ich trakcie przedstawia wyzwania dotyczące jego codziennego funkcjonowania.
Umów się na konsultację
Michał Konieczny

Michał Konieczny

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes fundacji.