Design Your Spiritual Fulfillment!

Mechanizmy kierujące życiem

Prelekcje dla potrzebujących

Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Założenia akcji

Jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.

Warsztaty “Przemiany Świadmości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.
Szczegóły akcji

Materiały edukacyjne

Jak często czujesz się rozczarowany? Dlaczego rozczarowanie pojawia s...
Dlaczego ludzie pragną implementować wiedzę na temat “Umysł pona...
Stracisz energię, której nie utrzymasz.
Jak zamanifestować pieniądze na dłuższy okres w naszym życiu, wykorzys...
Czy patrzysz na to, co dostajesz od stwórcy? Czy zgadzasz się z tym?
Co by się stało, gdybyśmy potrafili połączyć świadomość osoby bog...

Konsultacje indywidulane

Konsultacje indywidualne to spotkania z coachem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, duchowego czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu coachingu. Uczestnik korzystający z konsultacji w ich trakcie przedstawia wyzwania dotyczące jego codziennego funkcjonowania.
Umów się na konsultację
Michał Konieczny

Michał Konieczny

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes fundacji.