W swojej nowej książce Michael Keter przygląda się świadomości pewności jako pierwszemu krokowi w stronę nieśmiertelności.
Dowiedz się więcej

10 lekcji video o zaawansowanej duchowej technologii

Warsztaty online

Zestaw narzędzi do rozwoju świadomości i technik kształtowania Wolnej Woli

Wszystko jest iluzją

Michael Keter

Prawdziwa pewność, dzięki której odkryjemy sens naszego istnienia

Szukamy, ciągle czegoś szukamy.

Szukamy, ciągle czegoś szukamy. Nasze życie powinno być proste, a staje się coraz trudniejsze. Jesteśmy wolni, a jednak ulegamy trendom, które, o ironio, traktujemy jako element naszej tożsamości.

Mówimy, że znamy siebie, ale wiedzę tą opieramy o to, co mówią o nas inni. Jesteśmy świątynią „Boga”, ale nie potrafimy przestać krzywdzić.

Zanim tutaj trafiliśmy, byliśmy czyści tak jak Źródło, które nas stworzyło. Nie potrafiliśmy dawać, bo Stwórca powołał nas do życia po to, by od Niego czerpać. Mieliśmy wszystko, o czym tylko mogliśmy zamarzyć, a nasze pragnienia otrzymywały natychmiastową gratyfikację. I tak braliśmy, braliśmy i braliśmy, aż doszliśmy do punktu, w którym nie chcieliśmy już niczego, za dużo było tego brania w „naszym życiu”. Branie stało się nie do zniesienia.
Więcej o książce

Consciousness of Immortality

Michael Keter

Świadomość nieśmiertelności

W książce “Świadomość nieśmiertelności” Michael Keter przygląda się świadomości pewności jako pierwszemu krokowi w stronę nieśmiertelności.

Łącząc częstotliwość świadomości naszej duszy z dobrowolnym przekształceniem częstotliwości naszego bólu, cierpienia i przymusu, tworzymy nową, nieznaną nam częstotliwość, zwaną “świadomością pewności”. Ta nowa częstotliwość pozwoliłaby nam nawiązać połączenie z naszą duszą i odkryć prawdziwy cel naszego życia.

Musimy tylko być skłonni wziąć pod uwagę opinię naszej duszy oraz sposób, w jaki powinniśmy się zająć naszym przymusem.
Więcej o książce

Resonate with Your Soul 's Karma

Michael Keter

Jak kontrolować Karmę i wrócić do Twojej przyszłości

Zohar

In this book Michael Keter shares his forty years of research, experience and practice in the field of spiritual technology of Karmic laws.

Karma is an experience process based on spiritual laws of cause and effect. We experience these metaphysical laws as life desires and challenges. In each desire there is a challenge, and in each challenge, there is a desire.

This polarity is indissoluble interconnected and plays one of a primary part in a soul transformation.
Więcej o książce

Mechanizmy kierujące życiem

Prelekcje dla potrzebujących

Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Założenia akcji

Jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.

Warsztaty “Przemiany Świadmości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.
Szczegóły akcji

Konsultacje indywidulane

Konsultacje indywidualne to spotkania z coachem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, duchowego czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu coachingu. Uczestnik korzystający z konsultacji w ich trakcie przedstawia wyzwania dotyczące jego codziennego funkcjonowania.
Umów się na konsultację
Michał Konieczny

Michael Keter

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes fundacji.