Znajdź odpowiedzi
dotyczące Ciebie i życia!

Wszystko jest iluzją

Michał Konieczny

Prawdziwa pewność, dzięki której odkryjemy sens naszego istnienia

Szukamy, ciągle czegoś szukamy.

Szukamy, ciągle czegoś szukamy. Nasze życie powinno być proste, a staje się coraz trudniejsze. Jesteśmy wolni, a jednak ulegamy trendom, które, o ironio, traktujemy jako element naszej tożsamości.

Mówimy, że znamy siebie, ale wiedzę tą opieramy o to, co mówią o nas inni. Jesteśmy świątynią „Boga”, ale nie potrafimy przestać krzywdzić.

Zanim tutaj trafiliśmy, byliśmy czyści tak jak Źródło, które nas stworzyło. Nie potrafiliśmy dawać, bo Stwórca powołał nas do życia po to, by od Niego czerpać. Mieliśmy wszystko, o czym tylko mogliśmy zamarzyć, a nasze pragnienia otrzymywały natychmiastową gratyfikację. I tak braliśmy, braliśmy i braliśmy, aż doszliśmy do punktu, w którym nie chcieliśmy już niczego, za dużo było tego brania w „naszym życiu”. Branie stało się nie do zniesienia.
Więcej o książce

Studiuj Tikkunei Zohar

Przyspiesz transformację świadomości

Tikkunei Zohar

Dlaczego powinniśmy studiować Tikkunei Zohar?

“Każdy, kto studiuje Tikkunei Zohar, połączy się z siłą cudów i przemieni chaos w swoim życiu w porządek.”

Znajdziesz tu tajemnice z WSZYSTKICH ksiąg, które kiedykolwiek zostały napisane. Studiowanie Tikkunei Zohar przynosi naprawę, a dokładnie naprawę duszy, tym samym polepsza nasze życie i przywraca spokój.
Więcej o książce

Księga ZOHAR

Wersja kieszonkowa

Już jest! Księga ZOHAR w przekładzie na język polski.

Mechanizmy kierujące życiem

Prelekcje dla potrzebujących

Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Założenia akcji

Jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.

Warsztaty “Przemiany Świadmości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.
Szczegóły akcji

Księga ZOHAR

Pocket edition

Przewodnik wszystkich ludzi, chcących sięgnąć źródła swojej duszy

Zohar

Twój darmowy egzemplarz

Jedną z misji Fundacji jest popularyzacja księgi ZOHAR, której głównym autorem jest PATRON FUNDACJI Rabi Shimon Bar Yochai.

ZOHAR potężny duchowy instrument napisany w języku aramejskim w formie metafor i kodów, wyjaśniających relacje między duszą a Stwórcą. To energetyczny środek przekazu pokoju, bezpieczeństwa, zdrowia czy dostatku.

Już samo posiadanie księgi ZOHAR chroni właściciela oraz jego rodzinę. Zsyła na nich błogosławieństwo, pokój oraz dostatek.

Kliknij poniżej aby złożyć aplikację o darmowy egzemlarz kieszonkowej edycji wydawanej nakładem Modern Restritionalistic Center.
Aplikuj o Zohar

Materiały edukacyjne

Jak często czujesz się rozczarowany? Dlaczego rozczarowanie pojawia s...
Dlaczego ludzie pragną implementować wiedzę na temat “Umysł pona...
Stracisz energię, której nie utrzymasz.
Jak zamanifestować pieniądze na dłuższy okres w naszym życiu, wykorzys...
Czy patrzysz na to, co dostajesz od stwórcy? Czy zgadzasz się z tym?
Co by się stało, gdybyśmy potrafili połączyć świadomość osoby bog...

Konsultacje indywidulane

Konsultacje indywidualne to spotkania z coachem służące poszukiwaniu przyczyn pojawiających się problemów, czy trudności w obszarze funkcjonowania zawodowego, duchowego czy osobistego.

Przedmiotem konsultacji zwykle jest określony wycinek rzeczywistości, stąd często stanowią one uzupełnienie dla procesu coachingu. Uczestnik korzystający z konsultacji w ich trakcie przedstawia wyzwania dotyczące jego codziennego funkcjonowania.
Umów się na konsultację
Michał Konieczny

Michał Konieczny

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes fundacji.