Cykl darmowych prelekcji dla ośrodków wychowawczych

Cykl darmowych warsztatów dla ośrodków wychowawczych i zakładów karnych


To jedyny taki w Polsce, cykl 10 czterogodzinnych darmowych prelekcji skierowany do szeroko pojętego środowiska grup i ośrodków wychowawczych takich jak domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne, centra pracy dla bezrobotnych, bezdomnych, stowarzyszeń AA itp.


Warsztaty “Przemiany Świadomości Reaktywnej” skierowane są do wszystkich grup społecznych, które mają trudności z poznaniem umysłu reaktywnego i umysłu proaktywnego. Poznanie umysłu reaktywnego i jego zredukowanie pomoże w ustaleniu przyczyn niepożądanych efektów, zaburzeń czy chorób psychosomatycznych, mając bezpośrednie przełożenie na jakość i życie jednostki.

Pozwala mieć większą swobodę w kontaktach społecznych by móc czerpać z nich więcej radości, nauczyć się radzić sobie z silnymi emocjami oraz poznać sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów indywidualnych jak i grupowych.

Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru umiejętności świadomości społecznych. Ważnym elementem prelekcji jest poznanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami.
Dzięki warsztatom uczestnicy doświadczą wsparcia grupy w pokonywaniu trudności, będą mieli również możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Ta odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą. Uczestnicy będą mogli testować nowe sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Wzajemne działanie, motywowanie, sięganie do swoich zasobów, oraz doświadczanie, że można inaczej… stanowi wielką inspirację do zmian na lepsze.

Kontakt w sprawie prelekcji

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar