Konsultacje astrologiczne

Zapraszamy na sesje i konsultacje astrologiczne, które mają na celu nie tylko pogłębienie wiedzy o sobie samym i swoich potencjałach, lecz także – w oparciu o astrologiczną analizę obecnych i przyszłych zdarzeń – służą pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów związanych z rozmaitymi sferami życia.

Prowadząca Kate Keter to doradca życiowy oraz współzałożycielka fundacji MRC. Urodzona z szeregiem pozazmysłowych umiejętności takich jak jasnowidzenie, jasnoodczuwanie czy metafizyczne zrozumienie Praw Kosmosu.
Kate Keter

Kate Keter

Projektant, bizneswoman. Współzałożycielka fundacji MRC.

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar