Coaching indywidualny

Coaching indywidualny jest formą pracy nastawioną na doskonalenie praktycznych kompetencji określonych osób, często zajmujących kluczowe pozycje.


Coaching ma charakter indywidualnych spotkań z coachem i odbywa się w sesjach, które trwają zwykle 2-8 godzin. Istotą coachingu jest możliwość pełnej koncentracji coacha na celach i potrzebach coachee, z którą pracuje nad poprawą jej funkcjonowania w określonych obszarach. Coaching rozpoczyna się zatem od zdefiniowania celów, które mają zostać zrealizowane.

Zadaniem coacha jest towarzyszenie coachee w rozwoju jego umiejętności osobistych, duchowych, rodzinnych czy zawodowych. Cechami charakterystycznymi coachingu są zatem: dobrowolność, skupienie na osiąganiu celów zdefiniowanych przez Coachee i świadomym dokonywaniu zmian, szacunek dla potrzeb i wartości Klienta.
Zapraszamy na indywidualną formę pracy rozwojowej jaką jest coaching indywidualny. Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Coaching to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia.

Proces coachingowy składa się od kilku do kilkunastu sesji, odbywających się co kilka dni lub raz na tydzień.
Coaching indywidualny i grupowy oparty na potrzebach (Needs Based Coaching):  Podejście to bazuje na założeniu, że głęboka motywacja do działania wynika z podążania za swoimi potrzebami, ( reaktywność ) W trakcie sesji coachingowych pracujemy nad poszerzeniem świadomości klienta dotyczącej jego sytuacji (osobistej, duchowej, rodzinneji, czy zawodowej), odkrywając ważne dla niego wartości i potrzeby, poszerzając zakres możliwości jego działania, wspierając go w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji, stworzeniu planu i realizacji działań. Wspólnie szukamy tego co wzmacnia klienta w procesie wprowadzania zmian, w radzeniu sobie z trudnościami i oporem na drodze do realizacji wyznaczonego celu.

Na coaching zapraszam osoby, które pragną:
 • wziąć odpowiedzialność za swoje życie osobiste i zawodowe i wprowadzić w nie zmiany,
 • rozwijać się poprzez odkrywanie i wykorzystywanie swojego potencjału,
 • określić ważne dla  siebie cele i wzmocnić swoją motywację do działania,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • budować autentyczne i satysfakcjonujące  relacje z innymi,
 • zrozumieć i rozwiązać sytuacje konfliktowe,
 • kreować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • znaleźć równowagę między życiem osobistym a zawodowym.
 • chcą budować bliskie związki z rodziną i innymi ważnymi osobami
 • chcą odważnie podejmować życiowe decyzji
 • chcą mieć w sobie więcej optymizmu i zaufania do siebie i do innych
 • chcą w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał, budując spełnione i bogate życie
 • chcą rozwinąć umiejętność troszczenia się o siebie, swoje zdrowie i swój dobrostan

Uwaga!

Coaching indywidualny

Pierwsza sesja zapoznawcza, (45min) - gratis!

Cennik coachingów

1 godzina 450,00 EUR (€) / USD ($)
Prowadzony za granicą
Pakiet 8 godzin 3.060,00  EUR (€) / USD ($)
Prowadzony za granicą

Uczestnicząc w coachingu wspierasz nasze działania edukacyjne

Płacąc za coaching, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji MRC stwarzając możliwość wzięcia udziału w coachingu grupom społecznym, które nie mogłyby w nim uczestniczyć z powodów finansowych.
Czytaj więcej o darmowych prelekcjach...

Zgłoszenie

Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów i dostępnych terminów szkoleń.

Coachingi prowadzi

Pomysłodawca i prezes fundacji

Pracujący międzynarodowo trener i inwestor w nieruchomości

Michał Konieczny

Właściciel wielu nieruchomości oraz prezes szeregu spółek kapitałowych i osobowych w tym MK-Estate Sp. z o.o. Szkolił się w zakresie nieruchomości w USA, osobiście u boku takich ikon jak Donald Trump oraz John Burley.

Zdobytą wiedzą i bogatym doświadczeniem, dzieli się dziś m.in. jako autor innowacyjnego modelu inwestycyjnego Phoenix, który pozwala na zakup nieruchomości z czynnym kredytem hipotecznym. Autor pięciu książek, w tym bestsellerów „Świadomość jest wszystkim“ oraz „Ameryko Dlaczego“.

Jako coach i doradca, dostarcza rzadkiej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości jak i samotranscendencji. Pracuje dla zwykłych jak i niezwykłych ludzi. Bombarduje kontrowersjami zmuszając do szczerej refleksji. Inspiruje do podejmowania właściwych decyzji, do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za życie.

Księga ZOHAR

Pocket edition
Zohar